Verdien een goed rendement door geld uit te lenen aan bedrijven

Wij bieden je een platform, we doen risicobeoordelingen en bieden je een health-score van het bedrijf. Je investeert in slechts een paar klikken.


Verdien een goed rendement binnen 30-90 dagen

Publish Invoice
Bekijk facturen
Check financial health score
Controleer financiële “health-score”
Select Invoice to finance
Selecteer factuur om te financieren
Loan received
Financier 80% van het factuurbedrag
Loan Paidback
Ontvang de investering terug met rente

Investeer op basis van kennis en risico’s

We gebruiken gegevens uit verschillende bronnen – o.a. Kamer van Koophandel, Social Media, CBS Statline, Boekhoudsystemen etc.

We voorspellen financiële “Health-scores” door gebruik te maken van onze Data Science en Artificial Intelligence-algoritmen

Wij stellen je in staat overwogen investeringen te doen

Artificial Intelligence
Health Score

Wat maakt ons nog meer uniek?

We gebruiken blockchain-technologie om vertrouwen op te bouwen.
Houd er rekening mee dat onze tokens niet worden genoteerd of verhandeld op openbare platformen zoals bv exchanges.

  • Transacties wijzigen op een blockchain is niet mogelijk en daarom zijn gegevens op de blockchain nauwkeuriger, consistenter en hebben een grotere betrouwbaarheid
  • Met blockchain worden processen gestroomlijnd en geautomatiseerd waardoor de kosten worden verlaagd
  • Met toepassingen zoals "slimme contracten" kunnen transacties sneller en efficiënter worden uitgevoerd
blockchain benefits
  • Grotere betrouwbaarheid
  • Verbeterde beveiliging
  • Efficiënter en snel
  • Lagere kosten

Wil je meer weten?

Lees onze vision paper